Pályázat azonosítószáma: EFOP-4.1.8-16-2017-00097   

Pályázat címe: A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése

Projekt összköltsége: bruttó 75.509.126 Ft

Támogatás összege: bruttó 75.509.126 Ft (intenzitás: 100%)

Támogató döntés dátuma: 2017.12.12.

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.07.01.

A projekt várható befejezésének a dátuma: 2019.07.30.

 

 

Mohács Város Önkormányzata projektjavaslatot nyújtott be az EFOP 4.1.8-16 számú felhívásra a Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár, Mohácsi Jenő Városi Könyvtár Intézményegység tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésére.A projektjavaslat fő célja a városi könyvtár alapszolgáltatásin felül 10 olyan könyvtári foglalkozás infrastruktúrával való fejlesztése, mely az egész életen át tartó tanulást biztosítja a város és térség lakosságának az újszülött korosztálytól az idősebb generációkig. Az érintett intézménynek Mohács Város Önkormányzata a fenntartója.

A fejlesztés a meglévő épület akadálymentesítését, korszerűsítését, eszközbeszerzést valamint a könyvtár IKT infrastruktúrájának a fejlesztését tartalmazza.

A fejlesztés tárgyát képező Mohácsi Jenő Városi Könyvtár épülete Mohácson az Eötvös utcában található, mely Mohács Történelmi belvárosában, frekventált helyen található. Homlokzata kritikus állapotban van, a nyílászárók cserére szorulnak. Az épület szociális helyiségei is felújításra szorulnak. A létesítménytanulásra szolgáló helyiségei a mozgáskorlátozottak számára nem megközelíthetők. Az ITK eszközök a mai kor követelményének nem felelnek meg. Mohács városában, illetve a hozzátartozó térségben jelenleg a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár rendelkezik olyan létesítménnyel ahol a meglévő infrastruktúra  tovább fejlesztésével a kialakult szolgáltatások és rendezvények szervezésével minden korosztály számára az egész életen át tartó tanulás feltételei biztosíthatóvá válnak.

A projekt megvalósításával Mohács Város Önkormányzata hozzájárul a könyvtár intézményrendszerének egész életen át tartó tanulás támogató oktatási-képzési szerepének erősítésével és megújulásával a szolgáltatások IKT hátterének és a szolgáltatási terek számának növeléséhez és egyúttal az elérhető célcsoport számának emeléséhez, és ennek segítségével az Európai Bizottság által ex-ante feltételként meghatározott, az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája céljának eléréséhez. 

A projekt fő célja tehát a területi különbségekből adódó társadalmi hátrányok csökkentése és az élethosszig tartó tanulás feltételeinek mindenki számára elérhetővé tétele Mohácson és a hozzá tartozó kistérségben.

Megvalósítandó célok

Infokommunikációs technológiával (IKT) támogatott oktatási módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése

az oktatás hatékonyságának növelése,; a kompetencia alapú oktatás támogatása,; a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integratív oktatásának támogatása,;a tanulók egyedi fejlődéséhez jobban idomuló tanulási folyamat biztosítása,

;az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés,; a munkaerő piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodóképesség kifejlesztése; az oktatás módszertani fejlődéséhez szükséges eszközök fejlesztése és biztosítása; a multimédia eszközrendszerének hatékony kihasználása; az egyedi fejlődéshez igazodó tanulási folyamat, valamint a helyhez nem kötött tanulás támogatása; a minél nagyobb arányú papírmentes dokumentáció elterjesztése; az idegen-nyelv oktatás, a készségek elsajátításának támogatása; és az erőforrások hatékonyabb kihasználása.

Az intézményi informatikai infrastruktúra folyamatos biztosítása.

Az IKT-ra támaszkodó oktatási módszerek alkalmazásához az eszközszükséglet biztosítása a tanulás színterein.

Az intézményi adminisztrációt és működést támogató eszközszükséglet fejlesztése.

A pályázati felhívás alapján a mohácsi projektjavaslat a 2., 5., és 7. tevékenységtípus keretein belül valósul meg:

Önállóan támogatható tevékenységek 2. tevékenységtípus: A könyvtár tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló épület meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú tereinek, helyiségeinek és a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (mosdók) infrastrukturális fejlesztése. E tevékenységtípusban a fent említett terek infrastruktúrájának fejlesztése valósul meg. A tevékenységhez kapcsolódó műszaki dokumentumok a projekt adatlap mellékleteként az EPTK felületen kerültek csatolásra. 5. tevékenységtípus: A könyvtári IKT eszközök fejlesztése. Informatikai eszközök, szoftverek és egyéb kis értékű IKT eszközök beszerzésre. 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:7. tevékenységtípus: A tárgyi projektjavaslatban e tevékenységtípusban a könyvtárba látogató fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató könyvtári infrastruktúra kerül fejlesztésre. E tevékenységtípus a fogyatékkal élők számára kifejlesztett tanulást segítő szoftverek, informatikai eszközök és akadálymentesítő eszközök beszerzését és azok beüzemelését tartalmazza, melyhez kapcsolódóan egy hangoslift is beépítésre kerül, melynek köszönhetően a könyvtár összes tanulást segítő tere elérhetővé, akadálymentesítetté válik minden látogató számára.