Befejeződőtt a projekt
2019-07-30 08:26:01

 

2019.07.30.

Mohács Város Önkormányzata

 

Sajtóközlemény          

BEFEJEZŐDÖTT A „Mohácsi Jenő Városi Könyvtár tanulást segítő

 infrastrukturális fejlesztése” című projekt

 

 

Befejeződött a Mohács Város Önkormányzata által az EFOP támogatási rendszeréhez benyújtott „EFOP-4.1.8-16-2017-00097” azonosító számú „Mohácsi Jenő Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” című projekt. A fejlesztés 75,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

A pályázat 2017-ben került benyújtásra az EFOP keretén belül „Mohácsi Jenő Városi Könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” címmel. A projekt támogatásáról 2017. december 11-én született döntés.

A támogatói döntés értelmében Mohács Város Önkormányzata 100 %-os támogatási intenzitás mellett, 75,5 millió Ft Európai Uniós (85%) és Hazai társfinanszírozási (15%)  támogatásban részesült. A projekt 2018. 07. 01-én vette kezdetét, és 2019.07.30-án fejeződött be.

A könyvtár tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló épület meglévőtanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú tereinek, helyiségeinek és a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (mosdók) infrastrukturális fejlesztése valósult meg.

A projekt révén eszközbeszerzésre is sor került, melynek köszönhetően teljesen megújult a könyvtári IKT eszköz állománya (Informatikai eszközök, szoftverek és egyéb kis értékű IKT eszközök beszerzésével).

 

A pályázattal a könyvtárba látogató fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató könyvtári infrastruktúra került fejlesztésre. A fogyatékkal élők számára kifejlesztett tanulást segítő szoftverek, informatikai eszközök és akadálymentesítő eszközök beszerzését és azok beüzemelését is tartalmazta a projekt, melyhez kapcsolódóan egy hangoslift is beépítésre került, melynek köszönhetően a könyvtár összes tanulást segítő tere elérhetővé, akadálymentesítetté vált minden látogató számára.

 

 

 

Megérkeztek az eszközök
2019-06-20 14:29:14

Megérkeztek a projeklt keretében beszerzett informatikai és akadálymentes IKT eszközök. A projektnek köszönhetően teljesen megújult az eddig elavult könyvtári informatikai infrastruktúra és rendszer.

Ezentúl a könyvtárba látogató fogyatékkal élők számára is lehetőség nyílik az egy életen át tartó tanulásra a kifejlesztett tanulást segítő szoftverek, informatikai eszközök és akadálymentesítő eszközök segítségével (6db Jaws szoftver, 6db Magic szoftver, E nagyító, olvasókészülék, Braille tábla). A májusban megvalósuló beruházás én akadálymentesítetté vált minden látogató számára az összes tanulást segítő tér.

 

     

 

Akadálymentes könyvtár
2019-05-31 17:11:54

A múlt hónapban felszerelt/beépített akadálymentes eszközöknek köszönhetően a könyvtár egésze megközelíthető a kerekesszékes vendégek számára is. A kivitelezési munkák ugyan befejeződtek, de a projekt jóvoltából további akadálymentesítés informatikai eszközök, szoftverek is érkeznek. Ezen eszközökkel a könyvtár látás- és hallássérült vendégei is hatékonyan tudják használni a könyvtár informatikai termét. Az eszközök várhatóan júniusban fognak megérkezni.

  

 

Befejeződtek az átalakítási munkák
2019-04-06 15:11:19

Befejeződtek a könyvtár átalakítási munkálatai, melynek eredményeképpen megújultak és az akadálymentesítés révén az épület egész része akadálymentessé vált.

  

  

 

A projekt építési munkálatai a végéhez közelednek
2019-03-28 09:38:42

A kivitelezési munkák a végéhez közelednek és várhatóan április elején megtörénik a műszaki átadás-átvétel.

 

Jól haladnak a munkálatok
2019-02-28 18:38:08

 

Pályázatot nyert Mohács Város Önkormányzata
2018-07-15 20:00:00

Mohács Város Önkormányzata projektjavaslatot nyújtott be az EFOP 4.1.8-16 számú felhívásra a Kanizsai Dorottya Múzeum, Ifjúsági Centrum és Könyvtár, Mohácsi Jenő Városi Könyvtár Intézményegység tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésére.A projektjavaslat fő célja a városi könyvtár alapszolgáltatásin felül 10 olyan könyvtári foglalkozás infrastruktúrával való fejlesztése, mely az egész életen át tartó tanulást biztosítja a város és térség lakosságának az újszülött korosztálytól az idősebb generációkig. Az érintett intézménynek Mohács Város Önkormányzata a fenntartója.

A fejlesztés a meglévő épület akadálymentesítését, korszerűsítését, eszközbeszerzést valamint a könyvtár IKT infrastruktúrájának a fejlesztését tartalmazza.

A fejlesztés tárgyát képező Mohácsi Jenő Városi Könyvtár épülete Mohácson az Eötvös utcában található, mely Mohács Történelmi belvárosában, frekventált helyen található. Homlokzata kritikus állapotban van, a nyílászárók cserére szorulnak. Az épület szociális helyiségei is felújításra szorulnak. A létesítménytanulásra szolgáló helyiségei a mozgáskorlátozottak számára nem megközelíthetők. Az ITK eszközök a mai kor követelményének nem felelnek meg. Mohács városában, illetve a hozzátartozó térségben jelenleg a Mohácsi Jenő Városi Könyvtár rendelkezik olyan létesítménnyel ahol a meglévő infrastruktúra  tovább fejlesztésével a kialakult szolgáltatások és rendezvények szervezésével minden korosztály számára az egész életen át tartó tanulás feltételei biztosíthatóvá válnak.

A projekt megvalósításával Mohács Város Önkormányzata hozzájárul a könyvtár intézményrendszerének egész életen át tartó tanulás támogató oktatási-képzési szerepének erősítésével és megújulásával a szolgáltatások IKT hátterének és a szolgáltatási terek számának növeléséhez és egyúttal az elérhető célcsoport számának emeléséhez, és ennek segítségével az Európai Bizottság által ex-ante feltételként meghatározott, az egész életen át tartó tanulás keretstratégiája céljának eléréséhez. 

A projekt fő célja tehát a területi különbségekből adódó társadalmi hátrányok csökkentése és az élethosszig tartó tanulás feltételeinek mindenki számára elérhetővé tétele Mohácson és a hozzá tartozó kistérségben.

Megvalósítandó célok

Infokommunikációs technológiával (IKT) támogatott oktatási módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése

az oktatás hatékonyságának növelése,; a kompetencia alapú oktatás támogatása,; a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integratív oktatásának támogatása,;a tanulók egyedi fejlődéséhez jobban idomuló tanulási folyamat biztosítása,

;az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés,; a munkaerő piaci igényekhez való rugalmas alkalmazkodóképesség kifejlesztése; az oktatás módszertani fejlődéséhez szükséges eszközök fejlesztése és biztosítása; a multimédia eszközrendszerének hatékony kihasználása; az egyedi fejlődéshez igazodó tanulási folyamat, valamint a helyhez nem kötött tanulás támogatása; a minél nagyobb arányú papírmentes dokumentáció elterjesztése; az idegen-nyelv oktatás, a készségek elsajátításának támogatása; és az erőforrások hatékonyabb kihasználása.

Az intézményi informatikai infrastruktúra folyamatos biztosítása.

Az IKT-ra támaszkodó oktatási módszerek alkalmazásához az eszközszükséglet biztosítása a tanulás színterein.

Az intézményi adminisztrációt és működést támogató eszközszükséglet fejlesztése.

A pályázati felhívás alapján a mohácsi projektjavaslat a 2., 5., és 7. tevékenységtípus keretein belül valósul meg:

Önállóan támogatható tevékenységek 2. tevékenységtípus: A könyvtár tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló épület meglévő tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú tereinek, helyiségeinek és a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (mosdók) infrastrukturális fejlesztése. E tevékenységtípusban a fent említett terek infrastruktúrájának fejlesztése valósul meg. A tevékenységhez kapcsolódó műszaki dokumentumok a projekt adatlap mellékleteként az EPTK felületen kerültek csatolásra. 5. tevékenységtípus: A könyvtári IKT eszközök fejlesztése. Informatikai eszközök, szoftverek és egyéb kis értékű IKT eszközök beszerzésre.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:7. tevékenységtípus: A tárgyi projektjavaslatban e tevékenységtípusban a könyvtárba látogató fogyatékkal élők egész életen át tartó tanulását támogató könyvtári infrastruktúra kerül fejlesztésre. E tevékenységtípus a fogyatékkal élők számára kifejlesztett tanulást segítő szoftverek, informatikai eszközök és akadálymentesítő eszközök beszerzését és azok beüzemelését tartalmazza, melyhez kapcsolódóan egy hangoslift is beépítésre kerül, melynek köszönhetően a könyvtár összes tanulást segítő tere elérhetővé, akadálymentesítetté válik minden látogató számára.